ไม่พบข้อมูล
มาตราการและคำแนะนำสำหรับคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19)ดูทั้งหมด
มาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

28 มิ.ย. 2565

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ แถลงข่าวจากกระทรวงสาธารณสุข การปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนที่สนามกีฬาแห่งชาติ (Indoor Stadium Vaccination Centre) วันที่ 22 มิถุนายน 256

27 มิ.ย. 2565

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ ประกาศการเปลี่ยนแปลงมาตราการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565)

15 มิ.ย. 2565

มาตรการเดินทางเข้าประเทศ (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป)

1 มิ.ย. 2565

ประกาศการต่ออายุระยะ/เฟสที่ไวรัสโควิท-19 เป็นโรคประจำถิ่นในระยะแรก (Early Endemic Phase) และแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ของบรูไน

29 เม.ย. 2565

ดูทั้งหมด
ภารกิจเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม สอทดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในบรูไนดูทั้งหมด

21 มิ.ย. 2565

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในบรูไน วันที่ 21 มิถุนายน 2565

20 มิ.ย. 2565

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในบรูไน วันที่ 20 มิถุนายน 2565

19 มิ.ย. 2565

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในบรูไน วันที่ 19 มิถุนายน 2565

18 มิ.ย. 2565

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในบรูไน วันที่ 18 มิถุนายน 2565

17 มิ.ย. 2565

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในบรูไน วันที่ 17 มิถุนายน 2565

16 มิ.ย. 2565

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในบรูไน วันที่ 16 มิถุนายน 2565
ดูทั้งหมด
ประกาศ สอท.ดูทั้งหมด

4 ส.ค. 2565

ประกาศขยายระยะเวลาจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ โดยวิธีขายทอดตลาด

11 ก.ค. 2565

ประกาศจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ โดยวิธีขายทอดตลาด

24 มี.ค. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

5 มี.ค. 2564

การขยายระยะเวลาจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีการขายทอดตลาด

17 ก.พ. 2564

ประกาศจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีขาดทอดตลาด

26 มิ.ย. 2563

มาตรการป้องกันการรับสินบนโดยงดรับของขวัญ (No Gift Policy)
ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อดูทั้งหมด

27 ก.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ปีงบประมาณ 2565

27 ก.ย. 2564

ประกาศผลการพิจาจรณาจ้าเหมาบริษัทดูแลรักษาสวนและต้นไม้บริเวณอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2565

23 ก.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ช่วยงานกงสุล ปีงบประมาณ 2565

23 ก.ย. 2564

ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ปีงบประมาณ 2565

23 ก.ย. 2564

ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2565

23 ก.ย. 2564

ประกาศจ้างเหมาบริษัทดูแลรักษาสวนและต้นไม้บริเวณอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2565
ดูทั้งหมด