ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
มาตราการและคำแนะนำสำหรับคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19)ดูทั้งหมด
มาตรการสาธารณสุขในการเข้าประเทศในการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ (วันที่ 10 มกราคม 2566)

11 ม.ค. 2566

ข้อกำหนดประกันสุขภาพสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

10 ม.ค. 2566

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565)

1 พ.ย. 2565

ดูทั้งหมด
ภารกิจเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม สอทดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
บทความ ดูทั้งหมด
General Information about Thailand
General Information about Thailand
ดูทั้งหมด
ประกาศ สอท.ดูทั้งหมด

4 ส.ค. 2565

ประกาศขยายระยะเวลาจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ โดยวิธีขายทอดตลาด

11 ก.ค. 2565

ประกาศจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ โดยวิธีขายทอดตลาด

24 มี.ค. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

5 มี.ค. 2564

การขยายระยะเวลาจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีการขายทอดตลาด

17 ก.พ. 2564

ประกาศจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีขาดทอดตลาด

26 มิ.ย. 2563

มาตรการป้องกันการรับสินบนโดยงดรับของขวัญ (No Gift Policy)
ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อดูทั้งหมด

27 ก.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ปีงบประมาณ 2565

27 ก.ย. 2564

ประกาศผลการพิจาจรณาจ้าเหมาบริษัทดูแลรักษาสวนและต้นไม้บริเวณอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2565

23 ก.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ช่วยงานกงสุล ปีงบประมาณ 2565

23 ก.ย. 2564

ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ปีงบประมาณ 2565

23 ก.ย. 2564

ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2565

23 ก.ย. 2564

ประกาศจ้างเหมาบริษัทดูแลรักษาสวนและต้นไม้บริเวณอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2565
ดูทั้งหมด