สถานเอกอัครราชทูตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยในงาน Thailand Bazaar

สถานเอกอัครราชทูตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยในงาน Thailand Bazaar

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ค. 2565

| 391 view

       เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Thailand Bazaar” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยในงาน Thailand Bazaar โดยผ่านอาหารไทย สินค้าและบริการของไทย โดยมี Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจบรูไน และภริยาให้เกียรติเป็นแขกเกียรติยศในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้ง คณะทูตานุทูต ข้าราชการระดับสูงของบรูไน ภาคธุรกิจ/เอกชน และสื่อมวลชน

       เอกอัครราชทูตกล่าวชื่นชมรัฐบาลบรูไนที่บริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาสัมพันธ์การเปิดประเทศของไทยให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามจำนวนที่กำหนดท่องเที่ยวประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวประมาณกลางเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งจะนำร่องโดยโครงการภูเก็ต “Sandbox” ที่จะมีมาตรการผ่อนคลายและเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และหวังว่าคนบรูไนจะสามารถเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยภายในอนาคตอันใกล้นี้

       สถานเอกอัครราชทูตจัดงาน “Thailand Bazaar” ครั้งที่ 3 ณ ห้างสรรพสินค้า Onecity Shopping Centre ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ไทย รวมทั้งแนะนำบริษัทร่วมทุนที่ให้บริการด้านพลังงานระหว่างไทยและบรูไนให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มความนิยมในสินค้าและอาหารไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในบรูไนมากยิ่งขึ้น การจัดงานครั้งที่ 3 นี้เป็นการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดเทียบกับการจัดงานสองครั้งที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกอบการไทยและบรูไนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทย บริษัทร่วมทุนที่ให้บริการด้านพลังงานระหว่างไทยและบรูไนนำสินค้าประเภทต่างๆ อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ผักไฮโดรโฟนิกส์ กล้วยไม้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าหัตถกรรม อุปกรณ์และอะไหล่รถยนต์ เข้าร่วมออกบูธจำนวนสินค้าจำนวน 30 บูธ ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยจัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผลไม้ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย ผลการจัดงาน 3 วันมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงานประมาณกว่า 11,000 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ