สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕
91 view

        เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทยและคู่สมรส รวมทั้งนายกสมาคมคนไทยในบรูไนในฐานะผู้แทนชุมชนไทยในบรูไนเข้าร่วมพิธี
        ในการนี้ เอกอัครราชทูตได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และได้นำข้าราชการร่วมลงนามถวายพระพรด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ