สถานเอกอัครราชทูตจัดงาน Media Get-Together Evening เพื่อพบปะสังสรรค์และขอบคุณสื่อมวลชน

สถานเอกอัครราชทูตจัดงาน Media Get-Together Evening เพื่อพบปะสังสรรค์และขอบคุณสื่อมวลชน

29 ธ.ค. 2563

37 view

            เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ได้จัดงานพบปะสังสรรค์ Media Get-Together Evening กับสื่อมวลชนบรูไนทุกแขนง ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลนทั้งฉบับภาษาอังกฤษ มาเลย์และจีนขึ้น โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วม 70 คน
            ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้กล่าวสรุปถึงกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตดำเนินมาตลอดปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการช่วยเหลือคนไทยที่พำนักอยู่ในบรูไนในช่วงการแพร่ระบาดอย่างหนัก ได้แก่ การเผยแพร่ข่าวสาร คำแนะนำ การให้ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาด การนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้แก่คนไทยที่พำนักอาศัยในบรูไนในสี่เขตการปกครองของบรูไน และการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อนำคนไทยเดินทางกลับประเทศไทยเป็นจำนวนกว่า 260 คน
            เอกอัครราชทูตได้ขอบคุณสื่อมวลชนที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดียิ่งขึ้นระหว่างประชาชน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในมิติต่างๆ ในอนาคต ซึ่งในปีที่ผ่านมาสื่อมวลชนให้ความร่วมมือในการนำเสนอและรายงานข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย นำเสนอข่าวกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี รวมทั้งนำเสนอสารจากเอกอัครราชทูตลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ทั้งของไทยและบรูไน ได้แก่ วันชาติบรูไน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ รวมทั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ อาทิ กิจกรรม “บริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่บ้านพักฉุกเฉิน (Welfare Home Complex) กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  การจัดกิจการมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563 การจัดงานจำหน่ายสินค้า Thailand Bazaar ในรูปแบบ New Normal ที่ห้างสรรพสินค้าในช่วงเดือนสิงหาคม การจัดงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากชาวบรูไน และนำไปสู่การจัดงานครั้งที่สองที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตและผู้ประกอบการได้บริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้าให้แก่มูลนิธิโรคมะเร็งในเด็กด้วย
            สถานเอกอัครราชทูตขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ทั้งจากร้านอาหารไทยต่างๆ และของที่ระลึก/ของรางวัลให้แก่สื่อมวลชน ทั้งนี้ นาย Malcolm Lim ประธานหอการค้าจีน บันดาร์เสรีเบกาวัน (Chinese Chamber of Commerce Bandar Seri Begawan) และภริยา ได้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย ภายในงาน ได้มีการจัดกิจกรรมการเล่นเกมส์ทายปัญหาเกี่ยวกับประเทศไทย และการจับฉลากเพื่อรับของรางวัล โดยมีสื่อมวลชนและแขกที่มาร่วมงาน จำนวน 100 คน
            สถานเอกอัครราชทูตได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนเป็นครั้งที่สอง และได้ใช้โอกาสนี้ ได้การฉายวิดิทัศน์เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่ผู้มาร่วมงาน โดยได้เชิญผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในบรูไนที่เคยเข้าร่วมงาน Thailand Bazaar ผู้ประกอบการบรูไนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการจากประเทศไทย รวม 13 ร้าน เข้าร่วมให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัลร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ