เอกอัครราชทูตเปิดงาน “Thailand Bazaar” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในบรูไน

เอกอัครราชทูตเปิดงาน “Thailand Bazaar” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในบรูไน

7 ม.ค. 2564

34 view

          เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธีเปิดงานจำหน่ายสินค้าไทย “Thailand Bazaar” ณ ห้างสรรพสินค้า Onecity Shopping Centre ร่วมกับ Yang Berhormat Major General (Retired) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา แขกเกียรติยศ และ Mr.Tan Kah Boon ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า Onecity Shopping Centre โดยมีคณะทูตานุทูต ข้าราชการระดับสูงของบรูไน ภาคธุรกิจ/เอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ภายหลังพิธีเปิดงาน แขกเกียรติยศและแขกรับเชิญได้เยี่ยมชมบูธในงาน
          วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยและคนไทยในบรูไนให้มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรเทาผลกระทบต่อชุมชนไทยในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะเดียวกัน เป็นการเพิ่มความนิยมในสินค้าและอาหารไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในบรูไนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการสาธารณสุขไทยด้วย โดยสถานเอกอัครราชทูตได้จัดบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบูธส่งเสริมวัฒนธรรมโดยจัดแสดงและสาธิตการแกะสลัก/ผลไม้และขนมไทย
          สถานเอกอัครราชทูตจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Thailand Bazaar ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ