สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธ.ค. 2563

66 view

                  เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วม พิธีประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทย และครอบครัว รวมทั้งชุมชนชาวไทยในบรูไน โดยเอกอัครราชทูตได้นำผู้ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนเริ่มงานเลี้ยงรับรองอาหารเย็น และได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้ผู้ร่วมงานทุกคนด้วย

                  ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดตั้งชุดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ และนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธี พยุหยาตราทางชลมารค เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เข้าชม รวมทั้งได้เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์ชุด“เส้นทางแห่งความสุข (Passage of Happiness)” และคำกล่าวของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติและความเป็นไทยในปัจจุบัน ผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ