การปลูกต้นดอนญ่าควีนสิริกิติ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

การปลูกต้นดอนญ่าควีนสิริกิติ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ย. 2565

| 133 view

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ตลอดจนข้าราชการในสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ได้แก่ พันเอกขรรค์ชิต วิชาวรณ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน นางนงเยาว์ จิรันดร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชัยยุทธ บุญคง ที่ปรึกษา ฝ่ายการพาณิชย์ พันจ่าอากาศเอก ไพโรจน์ ทองดี เสมียนสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ และนายพยัพ นิลแย้ม นายกสมาคมไทยในบรูไน ได้ร่วมกันปลูกต้นดอนญ่าควีนสิริกิติ์ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ก่อนหน้าการปลูกต้นดอนญ่าควีนสิริกิติ์ เอกอัครราชทูตได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการผลักดันสินค้าไทยในตลาดบรูไนและสร้างความนิยมไทย โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การพัฒนาฝีมือแรงงานและแม่ครัวไทยในบรูไน โดยนายวรวรรณ วรรณวิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนางสาวปุญชรัสมิ์ เหมือนสร้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการฝ่ายเกษตรได้เข้าร่วมประชุมในลักษณะการประชุมทางไกลด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ