วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,626 view

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน

          ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับบรูไนฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 โดยเริ่มแรกเปิดที่ทำการเป็นระดับสถานกงสุลใหญ่ก่อน แล้วต่อมาจึงยกระดับเป็นสถานเอกอัครราชทูต

          สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน มีที่ทำการมาแล้ว 3 แห่ง โดยที่ทำการที่เปิดใช้มายาวนานที่สุด ได้แก่ เลขที่ 2 ซิมปัง 682 กัมปง บูนุท จาลัน ตูตง บันดาร์เสรีเบกาวัน โดยเริ่มทำการมาเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2540 ถึงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

 

 

ภาพถ่ายสถานเอกอัครราชทูตเมื่อปี พ.ศ. 2540


 

 

ภาพถ่ายสถานเอกอัครราชทูตเมื่อปี พ.ศ. 2560

 

          ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปัจจุบันเป็นที่ทำการแห่งที่ 4 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 15    ซิมปัง 42 จาลันอิเลีย ฟาติมาห์ กัมปง เกียรง บันดาร์เสรีเบกาวัน เริ่มทำการมาเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

 

 

สถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ในปัจจุบัน