วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 849 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน

ที่อยู่ : No.15, Simpang 42, Jalan Elia Fatimah, Kampong Kiarong, Bandar Seri Begawan, BE 1318, Brunei Darussalam

เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลาทำการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ช่วงเช้า 8.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.30 – 17.00 น.

                  วันศุกร์ ช่วงเช้า 8.30 – 12.00 น. (ช่วงบ่ายปิดให้บริการ )

โทรศัพท์ +673-265-3108 และ +673-265-3109

โทรสาร +673-265-3032

E-mail : [email protected]

Facebook สถานเอกอัครราชทูตฯ : www.facebook.com/rtebandar

 

สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน

ที่อยู่ : No.15, Simpang 42, Jalan Elia Fatimah, Kampong Kiarong, Bandar Seri Begawan, BE 1318, Brunei Darussalam

เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลาทำการ ช่วงเช้า 8.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.30 – 17.00 น.

โทรศัพท์ +673-265-3517

โทรสาร +673-265-3516

E-mail : [email protected]

 

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน

ที่อยู่ : No.15, Simpang 42, Jalan Elia Fatimah, Kampong Kiarong, Bandar Seri Begawan, BE 1318, Brunei Darussalam

เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ 

เวลาทำการ ช่วงเช้า 8.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.30 – 17.00 น..

โทรศัพท์ +673-242-8460

โทรสาร +673-242-8550

E-mail : [email protected]