สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 ส.ค. 2563

111 view

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูตเป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทยและครอบครัว รวมทั้งนายกสมาคมคนไทยในบรูไนในฐานะผู้แทนชุมชนไทยในบรูไนเข้าร่วม จากนั้นประธานและผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ