สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

28 ก.ค. 2563

149 view

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. น.ส. วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต
เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูต
โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทยและครอบครัว รวมทั้งนายกสมาคมคนไทยในบรูไนในฐานะ
ผู้แทนชุมชนไทยในบรูไนเข้าร่วม จากนั้นประธานและผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ