เอกอัครราชทูตลงนามในสมุดแสดงความไว้อาลัยเนื่องในการถึงแก่อสัญกรรมของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำบรูไน

เอกอัครราชทูตลงนามในสมุดแสดงความไว้อาลัยเนื่องในการถึงแก่อสัญกรรมของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำบรูไน

4 มิ.ย. 2563

117 view

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เดินทางไปลงนามในสมุดแสดงความไว้อาลัย เนื่องในการถึงแก่อสัญกรรมของนาย Matthew J Matthews เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำบรูไน ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา บันดาร์เสรีเบกาวัน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ