ไทย-บรูไน หารือเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

ไทย-บรูไน หารือเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.พ. 2566

| 663 view

       เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนายดาโตะ เอรีวัน เปฮิน ยูซอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรูไนดารุสซาลาม คนที่สอง เตรียมพร้อมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ