เอกอัครราชทูตมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงาน ของสถานเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูตมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงาน ของสถานเอกอัครราชทูต

2 ก.ย. 2564

47 view

       เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นเกียรติแก่ผู้ให้การสนับสนุนและความอนุเคราะห์ในการดำเนินงาน
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เสมอมาอย่างดียิ่ง ทั้งการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงงานด้านกงสุล จำนวน 6 คน ได้แก่

       1. Mr. Low Tong Wah ผู้บริหารบริษัท PKS Sdn Bhd

       2. Mr. Kelvin Goh ผู้บริหารบริษัท SONAX Brunei

       3. Mr. Frankie Chan หัวหน้าฝ่าย International Affairs สถานีวิทยุโทรทัศน์บรูไน

       4. นายพยัพ นิลแย้ม เจ้าของร้านอาหารไทย Aqil Shafiee Thai Food Restaurant

       5. นางสาวปวีณา สิทธิชัยสุนทร ผู้ประกอบการสินค้าตราสัญลักษณ์ Paweena และ Gift R Us

       6. นางกีรติ ศรีลิโก ผู้บริหารบริษัท Syarikat Hj.Massod bin Hj. Md. Salleh Dan Anak Anak

       ทั้งนี้ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณจัดขึ้นตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขบรูไนอย่างเคร่งครัด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ