แจ้งเตือนคนไทย เรื่อง การพำนักในบรูไนฯ เกินกำหนดถือเป็นการกระทำความผิด ตามกฎหมายคนเข้าเมืองบรูไนฯ มีโทษปรับ จำคุก และโบย

แจ้งเตือนคนไทย เรื่อง การพำนักในบรูไนฯ เกินกำหนดถือเป็นการกระทำความผิด ตามกฎหมายคนเข้าเมืองบรูไนฯ มีโทษปรับ จำคุก และโบย

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 พ.ย. 2565

| 259 view

ปก_over_stay_65