ประกาศขยายระยะเวลาจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศขยายระยะเวลาจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ โดยวิธีขายทอดตลาด

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ส.ค. 2565

| 75 view

ปก_ขายรถ_Page_1 ปก_ขายรถ_Page_2   ปก_ขายรถ_Page_3  

เอกสารประกอบ

ปก_ขายรถ.pdf