เอกอัครราชราชทูตต้อนรับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

เอกอัครราชราชทูตต้อนรับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

22 ธ.ค. 2563

25 view

       เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสาว วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Heng Aik Yeow เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบรูไนกับไทยและกับสิงคโปร์และความร่วมมือในกรอบอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ