เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดประชุมคณะกรรมการทีมประเทศไทย

เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดประชุมคณะกรรมการทีมประเทศไทย

18 มี.ค. 2564

45 view

        เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทีมประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับบรูไนในมิติต่างๆ แผนการดำเนินงานประจำปีของสถานเอกอัครราชทูต สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และสำนักงานแรงงาน รวมทั้งการดูแลคุ้มครองคนไทยในบรูไน 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ