เอกอัครราชทูตเยี่ยมเยียนบ้านบุคคลสำคัญของบรูไนในช่วงเทศกาลฮารีรายา อิดิลฟิตรี

เอกอัครราชทูตเยี่ยมเยียนบ้านบุคคลสำคัญของบรูไนในช่วงเทศกาลฮารีรายา อิดิลฟิตรี

8 มิ.ย. 2564

17 view

        เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายา อิดิลฟิตรี (Hari Raya Aidilfitri) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ภายหลังการเสร็จสิ้นเดือนรอมฎอนหรือเดือนแห่งการถือศีลอดตลอดห้วงเดือนที่ผ่านมา นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครรราชทูต ได้รับเชิญไปไปเยี่ยมเยียนบ้าน (Open House) ของบุคคลสำคัญของบรูไนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Pehin Dato Abdul Rahman Taib ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรูไน (Legislative Council) และ Datin Edah Mohamed Noor ภริยา รัฐมนตรี ข้าราชการ/ผู้บริหารระดับสูง ภาคธุรกิจของบรูไน และบ้านคนไทยในบรูไน โดยเอกอัครราชทูตได้ใช้โอกาสนี้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตและสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ