เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสพ้นวาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำบรูไน

เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสพ้นวาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำบรูไน

28 เม.ย. 2564

21 view

        เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่ Her Excellency Yoon Hyun Bong เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำบรูไน และคู่สมรส ในโอกาสพ้นวาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำบรูไน ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมี เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เอกอัครราชทูตเวียดนาม พร้อมคู่สมรส และ เอกอัครราขทูตเยอรมัน เอกอัครราชทูตเมียนมาร์ เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ และเอกอัครราชทูตกัมพูชา เข้าร่วมด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ