เอกอัครราชทูตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทีมประเทศไทย

เอกอัครราชทูตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทีมประเทศไทย

9 ก.ย. 2564

30 view

         เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ประกอบด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ และอัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานแรงงานฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อหารือเรื่องสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจบรูไน และความร่วมมือไทย-บรูไนในมิติต่างๆ รวมทั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลของคนไทยในบรูไนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ