เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมอำลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรูไน คนที่ 2

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมอำลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรูไน คนที่ 2

14 ก.ย. 2564

20 view

  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เข้าเยี่ยมคารวะ Dato Seri Setia Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศบรูไน คนที่ 2 ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระปฏิบัติหน้าที่ และได้หารือถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือในกรอบทวิภาคีและอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ