เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศบรูไนฯ

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศบรูไนฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2566

| 293 view

        เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาว บุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะ Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Shamhary bin Pengiran Dato Paduka Haji Mustapha รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศบรูไนฯ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้าน Fintech และความมั่นคงทางไซเบอร์ การเพิ่มเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-บันดาร์เสรีเบกาวัน และการพัฒนาศักยภาพในการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างกันในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ