เอกอัครราชทูตเข้าเฝ้าอำลา Princess Hjh Masna

เอกอัครราชทูตเข้าเฝ้าอำลา Princess Hjh Masna

23 ก.ย. 2564

84 view

        เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเข้าเฝ้าเพื่ออำลา Princess Hjh Masna พระขนิษฐาแห่งสมเด็จพระราชาธิบดี และทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศบรูไน ในโอกาสครบวาระปฏิบัติหน้าที่ ณ กระทรวงการต่างประเทศบรูไน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ