เอกอัครราชทูตเข้าเฝ้าอำลาสมเด็จพระราชาธิบดีและมกุฎราชกุมารแห่งบรูไน

เอกอัครราชทูตเข้าเฝ้าอำลาสมเด็จพระราชาธิบดีและมกุฎราชกุมารแห่งบรูไน

14 ก.ย. 2564

18 view
        เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเข้าเฝ้าเพื่ออำลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ในโอกาสครบวาระปฏิบัติหน้าที่ ณ พระราชวัง Nurul Iman โดยเอกอัครราชทูตได้แสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความเมตตากรุณาต่อชุมชนไทยในบรูไนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัย โดยทรงตรัสชื่นชมคนไทย
        ต่อมา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เอกอัครราชทูตได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเข้าเฝ้าเพื่ออำลามกุฎราชกุมารแห่งบรูไน ณ พระราชวัง Qashr Al Meezan

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ