เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีเปิดงาน The Electric Vehicle (EV) Pilot Project

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีเปิดงาน The Electric Vehicle (EV) Pilot Project

26 มี.ค. 2564

43 view

            เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน The Electric Vehicle (EV) Pilot Project  ณ ศูนย์แสดงสินค้า Bridex Hall 2 พร้อมด้วยคณะทูตานุทูต ประจำบรูไน ภาคเอกชนบรูไน โดยมี Dato Seri Setia Awang Awang Abdul Mutalib Bin Pehin Oragn Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof รัฐมนตรีว่าการกระทรวงขนส่งและโทรคมนาคม เป็นประธานเปิดงานร่วมกับ Dato Ali Apong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยว และ YB Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi Bin Haji Gafar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเพื่อการพัฒนา
            ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าจากบูธบริษัทตัวแทนนำเข้ารถยนต์ฯ ได้แก่ บูธ Mitsubishi, Nissan, Hyundai, MG  และ Audi  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย The Brunei Darussalam National Climate Change Policy (BNCCP) ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือ การพัฒนาบรูไนสู่การเป็นประเทศที่มีความยั่งยืนในภาวะโลกร้อน มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำ ด้วยการลดการพึ่งพารถยนต์ที่ใช้น้ำมันและเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้สูงขึ้นร้อย 60 ภายในปี 2578

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ