เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีเปิดงาน An-Nur Harapan Fun Fair

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีเปิดงาน An-Nur Harapan Fun Fair

19 มี.ค. 2564

44 view

        เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงาน An-Nur Harapan Fun Fair ณ สถานที่ทำการของ An-Nur Harapan โดยมี YB Major General (Retired) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา เป็นแขกเกียรติยศในงาน งานจัดขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนด้านการศึกษาและสร้างอาชีพให้แก่เด็กพิเศษ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ