เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีต้อนรับและงานพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ณ Istana Nurul Iman

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีต้อนรับและงานพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ณ Istana Nurul Iman

5 เม.ย. 2564

23 view


         เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เข้าร่วมพิธีต้อนรับ YAB Tan Sri Muhyiddin Yassin นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และ YA Berbahagia Puan Sri Norainee Abdul Rahman ภริยา ณ ท่าอากาศยานบรูไน เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการ และวันที่ 5 เมษายน 2564 เอกอัครราชทูตได้รับเชิญเข้าร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันที่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยา พระอาคันตุกะ ณ พระราชวังนูรูล อิมาน (Istana Nurul Iman)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ