เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาบรูไนฯ

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาบรูไนฯ
34 view
        เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมคารวะ Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman รัฐมนตรีกระทรวงศาสนาบรูไนฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในเรื่องความร่วมมือด้านฮาลาลและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันเพื่อเพิ่มพูนความใกล้ชิดระหว่างไทยและบรูไนฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ