เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบกรรมการบริหารและหัวหน้าด้านงานวิจัยของสถาบันวิจัยบรูไน Centre for Strategic and Policies (CSPS)

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบกรรมการบริหารและหัวหน้าด้านงานวิจัยของสถาบันวิจัยบรูไน Centre for Strategic and Policies (CSPS)
38 view

        เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบ Yang Mulia Dr. Diana Cheong Poh Poh กรรมการบริหารและหัวหน้าด้านงานวิจัย สำนักงานวิจัยบรูไน Centre for Strategic and Polcies (CSPS) เพื่อรับฟังเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ CSPS ในฐานะ Think tank ของรัฐบาล และได้หารือถึงแนวทางส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างสถาบันการวิจัยของไทยและบรูไน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ