เอกอัครราชทูตหารือโครงการความร่วมมือด้านสาขาสถาปัตยกรรมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบรูไน

เอกอัครราชทูตหารือโครงการความร่วมมือด้านสาขาสถาปัตยกรรมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบรูไน
24 view
        เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต ต้อนรับ Prof Dr Ing Yulfian Aminanda คณบดีของ School of Design มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบรูไน (Universiti Teknologi Brunei / UTB) และคณะที่เข้าพบและหารือเรื่องการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทยด้านสาขาสถาปัตยกรรม การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและการทำความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ