เอกอัครราชทูตร่วมพิธีเปิดและส่งภาพถ่ายร่วมแสดงในนิทรรศการแสดงภาพถ่ายผลงานคณะทูตานุทูต

เอกอัครราชทูตร่วมพิธีเปิดและส่งภาพถ่ายร่วมแสดงในนิทรรศการแสดงภาพถ่ายผลงานคณะทูตานุทูต

17 ธ.ค. 2563

36 view

                เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายผลงานของคณะทูตานุทูตประจำบรูไน (Diplomatic Corps Photography Exhibition) ภายใต้แนวความคิด “บรูไนดารุสซาลามในมุมมองของนักการทูตต่างประเทศและครอบครัว”(“Brunei Darussalam from the Eyes of Foreign Diplomats and their Families”) ณ พิพิธภัณฑ์เครื่องราชกกุธภัณฑ์ (Royal Regalia Museum) โดย Princess Hjh. Masna เสด็จเป็นแขกเกียรติยศในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วย Major General (Retired) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา และภริยา Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยว และ Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ คนที่ 2 ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้นำภาพถ่ายเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการฯ รวม 6 ภาพ

                การจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายผลงานของคณะทูตานุทูตประจำบรูไนเป็นโครงการที่มาจากความคิดริเริ่มของคณะทูตานุทูตประจำบรูไน และได้รับการสนับสนุนการจัดนิทรรศการโดย Bank Islam Brunei Darussalam เอกอัครราชทูตประจำบรูไนและครอบครัวร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการนี้ โดยจะมีการจัดขึ้นในสี่เขตการปกครองของบรูไนเขตละ 10 วัน รวมระยะเวลาจัดแสดง 40 วัน เริ่มจากวันที่ 16-26 ธันวาคม 2563 จัดแสดงในเขตบรูไน-มัวรา วันที่ 29 ธันวาคม – 7 มกราคม 2564 จัดแสดงที่ Belait District Museum เขต Kula Belait วันที่ 9-19 มกราคม 2564 จัดแสดงที่ BIBD Bangunan Bumiputra  เขต Temburong และ วันที่ 23 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564 จัดแสดงที่ Tourist Information Centre เขต Tutong

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ