เอกอัครราชทูตร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 4

เอกอัครราชทูตร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 4

24 พ.ค. 2564

40 view

        เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมออนไลน์ของสมัชชารัฐสภาอาเซียนเกี่ยวกับ Dangerous Drugs ครั้งที่ 4 (The Virtual Meeting 4th Meeting of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs : AIPACODD) ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (International Convention Centre) โดย Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohammed Taib ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรูไนเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ