เอกอัครราชทูตร่วมพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาเนื่องในวันอาเซียน

เอกอัครราชทูตร่วมพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาเนื่องในวันอาเซียน

9 ส.ค. 2564

46 view

        เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เข้าร่วมพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสา เนื่องในวันอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศบรูไน ณ International Convention Centre โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและเอกอัครราชทูตประเทศคู่เจรจาเข้าร่วมพิธี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ