เอกอัครราชทูตร่วมปลูกต้นไม้ตามแผนยุทธศาสตร์ปลูกต้นไม้ 500,000 ต้นของบรูไน

เอกอัครราชทูตร่วมปลูกต้นไม้ตามแผนยุทธศาสตร์ปลูกต้นไม้ 500,000 ต้นของบรูไน

7 ม.ค. 2564

21 view

        เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ได้รับเชิญเข้าร่วมปลูกต้นไม้ ณ Taman Riadah, Jalan Pusat Persidangan Sports ซึ่งจัดโดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยว ร่วมกับ Co-Chairmans ของคณะกรรมาธิการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบรูไน (National Council for Climate Change of Brunei Darussalam) ซึ่งประกอบด้วย Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong รมว. กระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยว Dr. Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar รมว. กระทรวงการพัฒนา Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mat Suny bin Haji Md. Hussein รมว. กระทรวงพลังงาน Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof รมว. กระทรวงการขนส่งและสารสนเทศ และสมาชิกคณะกรรมาธิการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบรูไน โครงการนี้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของ National Climate Change Policy ที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกต้นไม้ให้ครบ 500,000 ต้น ภายในปี พ.ศ. 2578

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ