เอกอัครราชทูตร่วมงาน Promotion on Domestic Tourism Activities & Islamic Values in Tourism Services

เอกอัครราชทูตร่วมงาน Promotion on Domestic Tourism Activities & Islamic Values in Tourism Services

4 พ.ย. 2563

20 view


     เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เข้าร่วมงาน “การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศและค่านิยมอิสลามในภาคบริการท่องเที่ยว” (Promotion on Domestic Tourism Activities & Islamic Values in Tourism Services) ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยวบรูไน ณ ห้อง Dewan Setia Pahlawan กระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยว โดย Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยวเป็นแขกเกียรติยศในงาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ