เอกอัครราชทูตร่วมงานเลี้ยงอำลาออนไลน์ที่จัดโดยคณะทูตานุทูตประจำบรูไน

เอกอัครราชทูตร่วมงานเลี้ยงอำลาออนไลน์ที่จัดโดยคณะทูตานุทูตประจำบรูไน

21 ก.ย. 2564

88 view
        เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ร่วมงานเลี้ยงอำลาในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Farewell) ที่คณะทูตานุทูตประจำบรูไนจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตในโอกาสครบวาระปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานเอกอัครราชทูตโอมาน 
        เอกอัครราชทูตโอมานซึ่งดำรงตำแหน่ง Dean of the Diplomatic Corps ได้กล่าวชื่นชมผลสัมฤทธิ์ในช่วงการดำรงตำแหน่งของเอกอัครราชทูตในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและบรูไนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในระดับประชาชนสู่ประชาชน นับเป็นการนำแนวทางการทูตเพื่อประชาชน (Public Diplomacy) มาดำเนินการได้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมสาธารณกุศลร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ การจัดบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลของรัฐ การจัดงานจำหน่ายสินค้า Thailand Bazaar เป็นต้น
        ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตโอมานในฐานะคณบดีคณะทูต และเอกอัครราชทูตทุกท่านสำหรับมิตรภาพ การสนับสนุน และความร่วมมือด้วยดีแก่เอกอัครราชทูต และสถานเอกอัครราชทูตมาโดยตลอด และหวังว่าจะพบกันอีกที่ประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ