เอกอัครราชทูตมอบอาหารไทยเพื่อขอบคุณและอำลาสื่อมวลชน

เอกอัครราชทูตมอบอาหารไทยเพื่อขอบคุณและอำลาสื่อมวลชน

17 ก.ย. 2564

80 view

.        เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต มอบอาหารไทยและของที่ระลึกให้แก่สื่อมวลชนทุกแขนงในบรูไน เพื่ออำลาโอกาสครบวาระปฏิบัติหน้าที่และขอบคุณที่สนับสนุนสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยการนำเสนอและรายงานข่าวกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งบทสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตและบทความในโอกาสพิเศษ อาทิ ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชาธิบดี วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทยและบรูไน ด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวบรูไนได้รับทราบกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ความร่วมมือร่วมใจของชุมชนไทยในบรูไน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี ความนิยมไทย และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในบรูไน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ