เอกอัครราชทูตพบหารือรัฐมนตรีช่วยพลังงานบรูไนฯ ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงพลังงาน

เอกอัครราชทูตพบหารือรัฐมนตรีช่วยพลังงานบรูไนฯ ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงพลังงาน
255 view
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต พบหารือกับนาย Mohammad Azmi bin Mohd Hanifah รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงาน บรูไนฯ เกี่ยวกับโอกาสในการร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานทั้งในระดับภาครัฐและเอกชนของไทย - บรูไนฯ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นพลังงานยั่งยืน การพัฒนาพลังงานสะอาด

พบ_รมต_ก.พลังงาน