เอกอัครราชทูตนำผู้ประกอบการและชุมชนไทยมอบเงินบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณกุศล Pusat Ehsan

เอกอัครราชทูตนำผู้ประกอบการและชุมชนไทยมอบเงินบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณกุศล Pusat Ehsan

13 ส.ค. 2564

70 view

        เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต พร้อมด้วย พันเอก ขรรค์ชิต วิชาวรณ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ผู้ประกอบการและชุมชนไทยในบรูไนได้มอบเงินบริจาคจำนวน 5,875 ดอลลาร์บรูไน ให้แก่องค์กรสาธารณกุศล Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam ณ อาคารเอนกประสงค์ Pusat Ehsan เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดสร้างอาคารประกอบศาสนกิจ (สุเหร่า) ภายในเขตพื้นที่ขององค์กร

        เอกอัครราชทูตได้มอบเงินบริจาคให้กับ Pengiran Datin Hajah Noraini binti Pengiran Dipa Negara Laila Diraja Pengiran Haji Abdul Momin ผู้บริหารองค์กร ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวมาจากสถานเอกอัครราชทูตสมทบทุนร่วมกับเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากผู้ประกอบการไทยในบรูไนที่ออกร้านจำหน่ายสินค้าในงาน Thailand Bazaar และ บริษัท Siam Safetech ( B ) Sdn Bhd บริษัทร่วมทุนด้านพลังงานระหว่างไทย-บรูไน ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 ณ ห้างสรรพสินค้า Onecity Shopping Centre และเงินบริจาคจากชุมชนไทยในบรูไน ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตและชุมชนไทยได้นำอาหารไปเลี้ยงเด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ Pusat Ehsan จำนวน 120 คน โดยเด็กนักเรียนได้จัดการแสดงและขับร้องเพลงเพื่อแสดงความขอบคุณในการบริจาคครั้งนี้

        Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam เป็นองค์กรสาธารณกุศล/สถานสังคมสงเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในบรูไนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้การศึกษา ช่วยเหลือและดูแลเด็กพิเศษในบรูไน สถานเอกอัครราชทูตและชุมชนไทยในบรูไนได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการบริจาคเงิน สิ่งของ อุปกรณ์กีฬา และการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน รวมทั้งการเข้าร่วมงานการกุศลและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อระดมทุนสำหรับการดำเนินงานขององค์กร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ