เอกอัครราชทูตต้อนรับเอกอัครราชทูตบังคลาเทศในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

เอกอัครราชทูตต้อนรับเอกอัครราชทูตบังคลาเทศในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

10 พ.ย. 2563

13 view
 
     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสาว วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ให้การต้อนรับ Her Excellency Nahida Rahman Shumona เอกอัครราชทูตบังกลาเทศ ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตบังกลาเทศ ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและบังกลาเทศและไทยกับบรูไน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ