เชิญชวนชาวไทยในบรูไนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาส "วันนวมินทรมหาราช

เชิญชวนชาวไทยในบรูไนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาส "วันนวมินทรมหาราช
83 view

ุุ661019_บริจาคเลือด_2

ุุ661019_บริจาคเลือด_1