เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน :

เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน :
562 view
เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน