เจ้าหญิง Masna เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศบรูไนโปรดเกล้าฯ ให้เอกอัครราชทูตเข้าเฝ้าฯ

เจ้าหญิง Masna เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศบรูไนโปรดเกล้าฯ ให้เอกอัครราชทูตเข้าเฝ้าฯ
284 view
        เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหญิง Masna (HRH Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna) เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศบรูไนโปรดเกล้าฯ ให้ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เข้าเฝ้าฯ ณ กระทรวงการต่างประเทศบรูไน
        ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบพหุภาคี (อาเซียนและเอเปค) ความร่วมมือในระดับทวิภาคีในด้านการศึกษา พลังงานและการค้าการลงทุน และการบริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ