เจ้าชาย Mohamed Bolkiah โปรดเกล้าฯ ให้เอกอัครราชทูตฯ เข้าเฝ้าฯ

เจ้าชาย Mohamed Bolkiah โปรดเกล้าฯ ให้เอกอัครราชทูตฯ เข้าเฝ้าฯ
275 view

        เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2566 เจ้าชาย Mohamed Bolkiah โปรดเกล้าฯ ให้นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เข้าเฝ้าฯ ที่ Balai Penghadapan, Bukit Kayangan โดยมีนางเอษฎา สุนทรมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมด้วย

 

เครดิตภาพถ่าย : Borneo Bulletin

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ