เอกอัครราชทูตให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์บรูไน รายการ Rampai Pagi

เอกอัครราชทูตให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์บรูไน รายการ Rampai Pagi

29 ธ.ค. 2563

37 view

        เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 น.ส. วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ "Rampai Pagi" ทางสถานีโทรทัศน์บรูไน (RTB) เพื่อประชาสัมพันธ์งาน Thailand Bazaar ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ