อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดบรูไนรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดบรูไนรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

19 เม.ย. 2564

44 view

           ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ให้แก่ Major General (Rtd.) Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดบรูไน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นั้น

           เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ สถานเอกอัครราชทูต โดย Major General (Rtd.) Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีภริยาและครอบครัว ข้าราชการทีมประเทศไทยเข้าร่วมในพิธี ภายหลังพิธีเอกอัครราชทูตฯ ได้เลี้ยงอาหารว่างเพื่อแสดงความยินดีกับ Major General (Rtd.) Pengiran Dato Paduka Seri Aminan และครอบครัว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ