เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยบรูไนฯ

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยบรูไนฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 90 view

        เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมคารวะ Dato Seri Paduka Awang Ahmaddin Bin Haji Abd. Rahman รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยบรูไนฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในเรื่องการส่งเสริมแรงงานไทยในบรูไนฯ การแลกเปลี่ยนสาขาความเชี่ยวชาญของแรงงาน ความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ OTOP และการส่งออกข้าวจากไทยมาบรูไนฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ