สอท. จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สอท. จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

23 ต.ค. 2563

253 view
       เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. น.ส. วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๔๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทย และครอบครัว รวมทั้งนายกสมาคมคนไทยในบรูไนในฐานะผู้แทนชุมชนไทยในบรูไนเข้าร่วม
       เอกอัครราชทูตฯ ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนร่วมกันยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ