สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

22 ต.ค. 2564

42 view

         เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางเอษฎา สุนทรมณี อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๔๖๔ ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทย และครอบครัว รวมทั้งนายกสมาคมคนไทยในบรูไน ในฐานะผู้แทนชุมชนไทยในบรูไนเข้าร่วม

         อุปทูตฯ ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวคำน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจากนั้นผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น เวลา ๕๙ วินาที

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ